ALLA Halkbanor i Sverige. RiskEttan info/bokning.

Allt om Riskutbildning! ALLA Sveriges Halkbanor, Trafikövningsplater och Skid-Car Banor samlade efter geografisk placering på Sverigekartan. Information och bokning av RiskEttan.

Vill du boka Riskettan i Stockholm?Vill du hitta en Halkbana via kartan?Välkommen till siten om Riskutbildning!

Länge var riskutbildning endast likställd med halkkörning.
Men från den 1 april 2009 är riskutbildningen utökad till två delar och du måste genomfört båda för att göra förarprov (kunskapsprov och körprov) på Vägverket.

Riskutbildning del 1 - Riskettan: Alkohol, droger, trötthet

Riskutbildning del 1 (Riskettan, Riskkurs 1) är den nya delen som omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Denna utbildning kan genomföras redan i början av din körkortsutbildning.

Riskutbildning del 2 - Halkbana

Riskutbildning del 2 är halkbaneutbildningen som skall genomföras i slutet av din körkortsutbildning. Den är obligatorisk för B-körkort och EU väntas fatta beslut om att halkkörning även blir obligatorisk för de som vill ta körkort för tung trafik som lastbil och buss.

I Sverige finns det två typer av halkbaneutbildare (Riskutbildning del 2) knutna till två organisationer. Riskutbildning.com gör distinktion mellan TrafikÖvningsPlatser och Skid-Car Banor, även fast de båda kan kallas halkbanor eller trafikövningsplatser.

Halkbanor - TrafikÖvningsPlatser

TrafikÖvningsPlatser är vattenbegjutna eller isbelagda halkbanor där man kör på halt underlag med vanlig bil.
TrafikÖvningsPlatser är knutna till organisationen TÖP, Sveriges Trafikövningsplatser.

Halkbanor - Skid-Car Banor

Skid-Car Banor är halkbanor där bilen är extrautrustad med en ställning på stödhjul. Konstruktionen kallas Skid-Car efter engelskans skid (halka, glida). Bilen körs på vanlig väg och läraren kan höja och sänka de olika stödhjulen och bilens egna hjul kommer då i mer eller mindre kontakt med underlaget. Därigenom simuleras halka på olika underlag.
Skid-Car Banor är knutna till Sveriges Skid-Car Banors Riksorganisation.

Översikt Riskutbildning del 2

En Riskutbildning del 2 består vanligtvis av en inledande teoridel, en halkkörningsdel med olika moment, och en avslutande teoridel.
De flesta utbildare har Alkolås i bilarna eller i lokalen, Krocksläde där du kan prova hur det är att krocka i låg hastighet, och Vältbil eller Rullbil som simulerar hur det är att sitta i en bil som voltar.
Vissa utbildare utbildar även för tung trafik.
Du ska ta med dig godkänd svensk legitimation och då all utbildning är på svenska förväntas du ordna med tolkhjälp själv om du behöver det.

Karta över ALLA Halkbanor:


ALLA Sveriges Halkbanor på EN karta.

Med kontaktinformation, bilder och video i varje skolas kartbubbla.