Riskettan, Riskutbildning del 1 för B-körkort

Sedan den 1 april 2009 måste du ha genomfört Riskutbildning del 1 för att göra förarprov (kunskapsprov och körprov) på Vägverket.

Riskettan, kort för Riskutbildning del 1, omfattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

Riskettan kan genomföras redan i början av utbildningen för körkortsbehörighet B (personbil). Den tvådelade riskutbildningen är giltig i 5 år från att du genomfört den. Giltighetstiden upphör när du får ditt körkort, så om du förlorar körkortet måste du göra om riskutbildningen.
Du går vanligtvis Riskettan på en trafikskola. Trafikskolan meddelar Vägverket när du klarat Riskutbildning del 1.
Du måste gått Riskettan för att få göra teori- och körprov på Vägverket.

Riskettans Syfte och Kursinnehåll

Syftet är att du förstår vikten av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning och att du är utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen består av diskussioner, reflektioner och självvärderingar kring riskbeteenden i trafiken.
Riskettan lägger särskild vikt på, och ska ge dig kunskap och insikt om - hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.

Riskettans Mål

Du som elev ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Du ska få insikt om konsekvenser kring riskbeteenden som kan påverka körförmågan och hur de kan undvikas. Du ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Riskettans Delmål

Du ska kunna återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor.
Du ska kunna återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet.
Du ska kunna återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc.
Du ska kunna redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.

Mer information

Körkortsportalen (ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket) finner du detaljerad information om Riskutbildning:
Riskutbildning (personbil, B-behörighet)
Frågor & svar om riskutbildning

På sidan Vägverkets föreskrifter om riskutbildning för behörighet B (VVFS 2008:251) finner du Vägverkets (Transportstyrelsen 2009-01-01) lagtext som PDF dokument om Riskutbildning del 1 och Riskutbildning del 2.

Vill du boka Riskettan i Stockholm? Klicka här.

Enligt Vägverket:

Syfte
Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Mål
Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Delmål
a, riskfyllda beteenden
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor
• återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet
• återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc
• redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.

b, trötthet
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• återge de regler som gäller för trötthet i trafiken
• redogöra för vilken betydelse sömnen har och hur tröttheten kan påverka föraren i samband med körning
• redogöra för hur man kan känna igen och uppmärksamma trötthetskänslan
• redogöra för hur man undviker de risker som trötthet medför i samband med körning

c, alkohol och andra droger
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• återge rattfylleriets omfattning
• återge de regler som gäller för rattfylleri
• redogöra för hur alkohol och andra droger påverkar kroppen, beteendet och körförmågan på kort och lång sikt
• redogöra för vilka konsekvenserna kan bli om man kör påverkad av alkohol eller andra droger eller om man åker med en förare som är påverkad
• redogöra för vad man kan göra för att undvika att man själv eller andra kör eller åker med förare påverkade av alkohol eller andra droger

Självvärdering
Målet är uppnått när eleven
• bedömer sin förmåga och motivation att undvika de beteenden och andra faktorer som kan medföra risker i trafiken
• värderar det egna ansvaret för sin egen och andras säkerhet i trafiken.