Riskutbildning Motorcykel

För lätt och tung motorcykel måste du genomgå en obligatorisk Riskutbildning.
Sedan den 1 November 2009 måste du genomgått en obligatorisk Riskutbildning i två delar för behörighet A1 (lätt mc) och A (tung mc).

Utan att ha gjort båda delar kan du inte göra kunskapsprov (teori) eller körprov (uppkörning).

Jag har gjort Riskutbildningen för bil?

Även om du redan gjort en Riskutbildning för personbil måste du göra en separat Riskutbildning för motorcykel.

Riskutbildning Del 1

Riskutbildning Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker i trafiken.

Del 1 lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor.

I del 1 ingår även utbildning om till exempel olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera.

Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Riskutbildning Del 2

Riskutbildning Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Del 2 är mer praktiskt inriktad. Den gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och förarbeteende. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera motorcykeln på ett säkert sätt.

Krav på motorcykel och skyddsutrustning

För Riskutbildning Del 2 måste motorcykeln vara lämplig, tvåhjulig och motorn minst 120 cm³ för lätt mc (A1) respektive minst 375 cm³ för tung motorcykel (A).

Du måste ha hjälm och skyddsutrustning fri från skador. Skyddsutrustning ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar och ryggskydd.

Efter Riskutbildningen

Efter både genomförd del 1 och del 2 rapporterar utbildningsanordnaren till Vägverket om du klarat utbildningen. När du fått godkänt på båda delar av din riskutbildning kan du göra förarprovet (kunskapsprov och körprov).

Giltighetstid

Riskutbildningen är giltig i 5 år från att den är genomförd. Den upphör att gälla dagen ditt körkort utfärdas. Det innebär att om du förlorar körkortet måste du göra om Riskutbildningen.

Du behöver INTE genomgå Riskutbildning (mc) om:

Du har körkort behörighet A1 (lätt mc) och ska ta behörighet A (tung mc) och har redan gått den tvådelade riskutbildningen för lätt mc.

Du har körkort behörighet A (tung mc) med begränsad effekt och ska avlägga körprov för behörighet A obegränsad effekt.

Du har körkort behörighet A (tung mc) från före 1 juli 1996 och har villkor för lätt motorcykel (kod 79, högst 125 cm3). Observera att detta inte är samma sak som körkort med behörighet A1. Du behöver inte genomgå riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A som upphäver villkoret.

Du har körkort behörighet A eller A1 och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav.

Du har körkort behörighet A eller A1 och du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon.

Mer information från Körkortsportalen

Riskutbildning för motorcykel

Här kan du även finna de senaste listorna över godkända Riskutbildare, både för del 1 och del 2: Frågor & svar om riskutbildning motorcykel