Skid-Car Banor

I Sverige finns det två typer av halkbaneutbildare.
Därför gör vi här på riskutbildning.com distinktion mellan TrafikÖvningsPlatser och Skid-Car Banor, även fast de båda kan kallas halkbanor eller trafikövningsplatser.

Vad är Skid-Car?

Skid-Car är en ställning med extrahjul (pivåthjul) som skruvas fast under bilen. En lärare följer alltid med i bilen och reglerar pivåthjulen via en hydraulisk lyftanordning så bilens hjul mer eller mindre lyfts från marken. Pivåthjulen kan regleras oberorende fram/bak eller på höger/vänster-sidan.

Organisationen för Skid-Car Banor

Alla Skid-Car Banor är knutna till Sveriges Skid-Car Banors Riksorganisation
Konventionella vattenbegjutna eller isbelagda halkbanor är inte medlemmar av denna organisation.

Simulerad halka

Skid-Car bygger på principen att friktionen minskas mellan bilens hjul och vägbanan. Om hjulen lyfts upp helt och hållet är friktionsvärdet noll. Detta läge simulerar ren vattenplaning. Mellan full friktion och värde noll finns ett oändligt antal friktionsvärden. Alla dessa friktionsvärden är teoretiskt möjliga att erhålla och därigenom går det också att simulera så gott som alla olika typer av halka.

Detta gör det möjligt att simulera hur en fram- eller bakhjulsdriven bil uppför sig på olika typer av halt underlag. Man kan utföra manöverprov i form av vattenplaning, isfläckar, över- och understyrning. Skid-Car ger förmågan att simulera bak-, fram- och fyrhjulssladd med samma fordon och under samma övningspass.

En svensk uppfinning

Skid-Car är en svensk uppfinning och tillverkas och marknadsförs av
Cedergrens Mekaniska Verkstad i Klintehamn.

Skid-Car Banor är knutna till Sveriges Skid-Car Banors Riksorganisation.